Kalkulator za najlaške izračunavanje cene proizvoda