⚙️Alat: RICE matrica - prečica do bržih i boljih strateških odluka

RICE matrica je alat koji pomaže timovima proizvoda da procene i prioritizuju ideje na osnovu četiri ključna faktora: Dosega (Reach), Uticaja (Impact), Samopouzdanja (Confidence) i Napora (Effort). Koristeći ovu matricu, timovi mogu numerički oceniti svaku ideju kako bi bolje usmerili resurse i fokus na zadatke koji donose najviše vrednosti uz najmanji napor.

RICE matrica, alat za postavljanje prioriteta

RICE matrica je kao GPS za vaš tim proizvoda u moru sjajnih ideja. Zamislite je kao vašeg “mentora” u ocenjivanju novih zamisli pre nego što krenete u avanturu stvaranja proizvodnog puta. 

Objašnjenje RACI Matrice:

Ova matrica nije obična – ona je mapmaker vašeg proizvodnog puta, pružajući vam orijentaciju u moru uzbuđujućih ideja koje vaš tim možda želi odmah da pretvori u stvarnost. Ona vam pomaže da ostanete “on the RICE track” tokom celog procesa, jer ko želi da zaluta u šumu bez jasnog puta?

  1. Doseg (Reach): Ovaj faktor procenjuje koliko će projekt uticati na ljude. Pitanja koja se postavljaju u ovom koraku su: Koliko će ljudi biti direktno pogođeni? Da li će kupci direktno osetiti uticaj? Doseg se meri brojem ljudi ili događaja u određenom periodu.

  2. Uticaj (Impact): Ovde se meri stvarni efekat projekta. Na primer, ako lansirate novu plaćenu funkciju u vašoj aplikaciji, doseg je broj ljudi pogođenih lansiranjem, dok je uticaj verovatnoća da će ih to pretvoriti u plaćene korisnike. Ovaj faktor se često ocenjuje na skali od 1 do 3, gde je 1 nizak uticaj, 2 srednji, a 3 visok.

  3. Samopouzdanje (Confidence): Koliko ste sigurni da će ovaj projekat imati željeni uticaj? Čak i ako je ideja sjajna, bez relevantnih podataka o uspehu, možda nije najbolje raditi na njoj trenutno. Samopouzdanje se meri u procentima, gde je 100% potpuno samopouzdanje, 80% označava optimizam, ali ne potpunu sigurnost, dok je 50% nisko samopouzdanje.

  4. Napor (Effort): Koliko vremena će biti potrebno da se završi projekat? Ovde se ne razmatra samo vreme potrebno za sam projekat, već i doprinos različitih timova. Napor se meri u mesecima po osobi ili radu koji jedan član tima može izvesti u mesecu.

  5. Izračunavanje Skora (RICE Score): Formula za dobijanje RACI skora za određeni zadatak je Doseg x Uticaj x Samopouzdanje x Napor. Viši skor ukazuje na to da ćete dobiti više vrednosti za uloženo vreme.

Kada se koristi RICE Matrica?

RACI Matrica je kao svetionik u noći poslovnih izazova – dolazi do izražaja kada timu treba jasno usmerenje. Evo kada je posebno korisna:

  1. Kada tim ima teškoća u sužavanju ideja: RICE Matrica pomaže timu da precizno identifikuje ključne prioritete među mnoštvom ideja, pružajući svetlo koje usmerava njihovu pažnju.

  2. Kada je potrebno dodeliti prioritete u putu proizvoda: U usmeravanju tima ka pravim ciljevima na proizvodnom putu, RICE Matrica je kao kompas koji pokazuje pravac ka najvažnijim zadacima.

  3. Kada tim nema saglasnost oko novih ideja: RICE Matrica pomaže u usklađivanju različitih mišljenja u timu, pružajući jasnoću koja olakšava donošenje zajedničkih odluka.

  4. Prilikom početka novog projekta ili lansiranja proizvoda: Kao svetionik koji obasjava put, RACI Matrica pomaže timu da postavi osnovne uloge i odgovornosti na početku novog projekta ili lansiranja proizvoda.

U suštini, RACI Matrica pruža svetlo koje rasvetljava put timu kroz izazove i olakšava im da jasno vide ciljeve i zadatke.

Sadržaj

Podeli i pomozi da ovaj blog dođe do što većeg broja ljudi!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pogledaj i ovo