⚙️Alat: Analiza konkurencije - templejt za brzu i kvalitetnu analizu

U današnjem poslovnom okruženju, pokretanje sopstvenog startapa ili biznisa zahteva dobro planiranje i strategiju. Jedan od ključnih koraka u ovoj pripremi je analiza konkurencije. U ovom blogu, istražićemo kako alat “Konkurenti” može biti vaš saveznik u pripremi za uspešan početak poslovanja.

Alat Analiza konkurencije - templejt za brzu i kvalitetnu analizu
Pozicioniranje u jednoj rečenici
Direktna – Indirektna konkurencija
Okvirna vrednost
Broj zaposlenih
Prepoznatljivost na tržištu
Kvalitet proizvoda
Egzekucija proizvoda na tržištu
Broj proizvoda/usluga/listinga
Korisničko iskustvo
Društvene mreže
Egzekucija društvenih mreža
Posete na sajtu i SEO
Viralnost
Influenseri

Unapredite svoj pristup i osvojite tržište uz jedinstvenu analizu konkurencije! Iskoristite naš ‘must-have’ template i zavirite duboko u svet njihovog poslovanja. Procenite konkurentsko pozicioniranje, proizvode, marketinške trikove i još mnogo toga. Bez obzira da li ste na početku preduzetničkog puta ili želite dati zamah svom biznisu, naš alat vam pruža ključne uvide za strategiju koja pobeđuje.

Kome je alat namenjen?

Analiza konkurencije sa fokusom na startape korisna je pre svega preduzetnicima i osnivačima startapa koji žele stvoriti održivu strategiju za svoje poslovanje. Ovaj alat posebno privlači:

 1. Preduzetnike u Fazi Pokretanja Biznisa: Oni koji tek započinju svoj biznis mogu iskoristiti analizu konkurencije kako bi shvatili tržište, identifikovali prilike i izazove te stvorili ciljane strategije za uspešan start.

 2. Investitore u Startapima: Investitori koji razmatraju ulaganje u startape mogu koristiti analizu konkurencije kako bi procenili potencijalne povrate na investiciju i razumeli kako se startap pozicionira u odnosu na druge igrače na tržištu.

 3. Menadžere Produkta: Menadžeri proizvoda u startapima mogu koristiti analizu konkurencije kako bi dobili uvid u karakteristike proizvoda na tržištu, identifikovali prilike za inovacije i razvili diferencijaciju proizvoda.

 4. Marketinške Stručnjake: Stručnjaci za marketing mogu iskoristiti ovu analizu kako bi stvorili ciljanu marketinšku strategiju, identifikovali ključne tačke prodaje i izgradili snažan brend u konkurenciji.

 5. Stručnjake za Biznis Razvoj: Osobe zadužene za razvoj poslovanja mogu analizirati konkurenciju kako bi identifikovali potencijalne partnere, nove tržišne niše ili načine za proširenje svoje delatnosti.

U suštini, analiza konkurencije za startape predstavlja ključan alat za sve one koji žele doneti informisane odluke, razviti konkurentske prednosti i ostvariti uspeh u dinamičnom svetu preduzetništva.

Kako koristiti alat za analizu konkurencije?

U nastavku se nalaze pravila i detaljniji opis kako popunjavati templejt.

Analiza kompanije

Ovaj brzi pregled fokusira se na ključne aspekte, uključujući pozicioniranje, konkurenciju, finansijski okvir, broj zaposlenih i ukupnu ocenu kompanije. Ove informacije će nam pružiti kompaktan, ali informativan uvid u poslovanje, omogućavajući nam da bolje razumemo dinamiku konkurencije u poslovnom okruženju.

 1. Pozicioniranje u Jednoj Rečenici (Opisno):

  • Napišite jednu rečenicu koja opisuje pozicioniranje vaše kompanije na tržištu. Naglasite ključne karakteristike i jedinstvenu vrednost koju pružate.
 2. Direktna – Indirektna Konkurencija (Izaberi):

  • Odaberite konkurente, kako direktno tako i indirektno, koji utiču na vaše poslovanje. Fokusirajte se na one koji najviše doprinose konkurencijskom pejzažu.
 3. Okvirna Vrednost (u 1000e):

  • Unesite okvirnu vrednost vaše kompanije u hiljadama evra. Ovo pruža osnovu za razumevanje ekonomske snage vašeg poslovanja.
 4. Broj Zaposlenih (Broj):

  • Unesite tačan broj zaposlenih u vašoj kompaniji. Ovo pruža uvid u obim resursa i kapaciteta.
 5. Ocena Kompanije (1-5) (Raspodeli 1-5):

  1. Dodelite ocenu od 1 do 5 kako biste subjektivno procenili ukupni dojam o kompaniji. Razmotrite faktore poput reputacije, performansi i zadovoljstva zaposlenih

Analiza proizvoda

Fokusiramo se na prepoznatljivost, kvalitet, izvršenje i korisničko iskustvo, nudeći vam kompaktnu, ali detaljnu analizu kako biste stekli dublje razumevanje proizvoda koji oblikuju poslovni pejzaž. Kroz raspodelu ocena i numeričke analize, istražićemo kako se proizvodi pozicioniraju i kako doprinose ukupnoj vrednosti kompanije.

 1. Prepoznatljivost na Tržištu (Raspodeli 1-5):

  • Dodelite ocenu od 1 do 5 koja odražava nivo prepoznatljivosti vaših proizvoda ili usluga na tržištu. Razmislite o tome koliko su potrošači svesni vašeg brenda i prepoznaju ga među konkurencijom.
 2. Kvalitet Proizvoda (Raspodeli 1-5):

  • Ocenite kvalitet vaših proizvoda na skali od 1 do 5. Razmotrite performanse, inovacije i zadovoljstvo korisnika kao ključne faktore.
 3. Egzekucija Proizvoda na Tržištu (Broj):

  • Unesite stvaran broj koji odražava broj proizvoda ili usluga koje ste uspešno plasirali na tržištu. Ovo će pružiti uvid u obim vaše prisutnosti.
 4. Broj Proizvoda/Usluga/Listinga (Broj):

  • Unesite broj proizvoda, usluga ili listinga koje trenutno nudite. Razmotrite raznolikost i obim ponude.
 5. Korisničko Iskustvo (Raspodeli 1-5):

  • Dodelite ocenu od 1 do 5 kako biste evaluirali korisničko iskustvo. Razmotrite interakcije s kupcima, podršku korisnicima i zadovoljstvo kupaca.
 6. Ocena Proizvoda (1-5) (Raspodeli 1-5):

  • Na kraju, dodelite ukupnu ocenu proizvoda od 1 do 5. Ova ocena treba odražavati sveukupni utisak vaših proizvoda ili usluga, uzimajući u obzir prethodne ocene i analize.

Analiza marketinga

Istražujemo različite aspekte vaše marketinške strategije, uključujući prisustvo na društvenim mrežama, izvedbu kampanja, saobraćaj na sajtu, SEO optimizaciju, viralnost i saradnju s influenserima. Kombinujući opisne analize i numeričke ocene, analiziraćemo kako vaša marketinška strategija oblikuje percepciju vašeg brenda. Pratite nas kroz ovo istraživanje marketinških taktika i otkrijte ključne smernice za njihovo unapređenje.

 1. Prepoznatljivost na Tržištu (Raspodeli 1-5):

  • Dodelite ocenu od 1 do 5 koja odražava nivo prepoznatljivosti vaših proizvoda ili usluga na tržištu. Razmislite o tome koliko su potrošači svesni vašeg brenda i prepoznaju ga među konkurencijom.
 2. Kvalitet Proizvoda (Raspodeli 1-5):

  • Ocenite kvalitet vaših proizvoda na skali od 1 do 5. Razmotrite performanse, inovacije i zadovoljstvo korisnika kao ključne faktore.
 3. Egzekucija Proizvoda na Tržištu (Broj):

  • Unesite stvaran broj koji odražava broj proizvoda ili usluga koje ste uspešno plasirali na tržištu. Ovo će pružiti uvid u obim vaše prisutnosti.
 4. Broj Proizvoda/Usluga/Listinga (Broj):

  • Unesite broj proizvoda, usluga ili listinga koje trenutno nudite. Razmotrite raznolikost i obim ponude.
 5. Korisničko Iskustvo (Raspodeli 1-5):

  • Dodelite ocenu od 1 do 5 kako biste evaluirali korisničko iskustvo. Razmotrite interakcije s kupcima, podršku korisnicima i zadovoljstvo kupaca.
 6. Ocena Proizvoda (Raspodeli 1-5):

  • Na kraju, dodelite ukupnu ocenu proizvoda od 1 do 5. Ova ocena treba odražavati sveukupni utisak vaših proizvoda ili usluga, uzimajući u obzir prethodne ocene i analize.

Sadržaj

Podeli i pomozi da ovaj blog dođe do što većeg broja ljudi!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Pogledaj i ovo